Имаме нужда от просто и безспорно правилно за определяне на минималната работна заплата. Нещо като швейцарско правило, формула на Фишър, правило на Тейлър или каквато аналогия предпочитате.

Вчера Европейската комисия заплаши със санкции заради дисбаланси. Най-вече заради калпавите правила в банковата сфера, но и заради липсата на гъвкавост на трудовия пазар. Начинът на определяне на минималната работна заплата е един от поводите за критика. Тъй като е по-лесно да се измисли формула за МРЗ, отколкото да се промени управлението на БНБ, да започнем от лесното.

Какво трябва да включва формулата на МРЗ? Вероятно производителността на труда .

Лесно като отговор, но дали е толкова универсален показател. Производителността на труда у нас се смята като БДС на един зает. Имаше опити за класация на фирми по този показател. Търговците с горива и фирмите, заети в индустрията с еврофондове, се оказаха на челни позици. Те не произвеждат много добавена стойност, но кой знае. Ръстът на Брутната добавена стойност може да се дължи на много причини, които не са свързани с инвестиции, технологични или организационни подобрения или производство на по-конкурентоспособни стоки. Вместо това той може да е съсредоточен в малко на брой фирми, заети в печелившите сектори. В същото време минималната работна заплата не се отнася за елитните сектори, тя е масов показател, следователно трябва да отразя условията в нископроизводителните отрасли.

Друг фактор е инфлацията. Включването й във формулата означава индексация на минималната заплата, така че да посрещне увеличената издръжка на живота – в случаите когато доходите по една или друга причина стагнират.

Синдикатите обаче настояват да се добави и средната заплата, като минималната постепенно стане 50% от нея. Сега тя е 43%. Ръстът на средната заплата през миналата година се дължеше изцяло на увеличението на заплащането в държавния сектор и на самата минимална заплата, респ. минималните осигурителни прагове. Наистина държавният сектор е конкурент за работни места (покрай еврофондовете – все по-интересен за младите). Но обвързването със средната заплата не отчита нови фактори, влияещи на цената на труда – освен производителността (търсене на труд) и разходите за издръжка.

Най-простото решение, следователно е по аналогия на швейцарското правило – 50% от ръста на производителността на труда и 50% от средногодишното увеличение на ИПЦ. Необходими са корекции с оглед на регионалните различия в заплащането и състоянието на нископроизводителните сектори. Тези корекции може да се направят на база данните за средната работна заплата, които имат и предимството да се получават малко по-рано.

Например, ако отклоненията в изоставащите райони/отрасли са по-големи от определена стойност, това да води до по-малък ръст на минималната заплата отколкото предполага формулата.

Освен това има проблем с това, че данните закъсняват (производителността през четвъртото тримесечие ще бъде обявна през март, а когато се планира бюджетът, има данни само за второто), което предполага да се работи с официални прогнози. А това поставя въпроса за създаване на независим аналитичен център, тъй като вече имаме доста причини да съжаляваме за закриването на Агенцията за икономически анализи и прогнози. Законът за създаване на фискален съвет, който е внесен в парламента просто за транспонира едно европейско изискване, е повод за това.