когнитивен

Можете ли да разчитате на интуицията си

Този тест е основан на някои популярни примера за ограниченията на т. нар. евристика, както и на систематичните грешки, които хората правят, когато вземат решения.