Износът на България за ЕС е отбелязал през юли спад за първи път тази година с 0.6% на годишна база. Понижението идва след ръст на износа за общността с 12.4% през първото полугодие и донякъде се дължи на базов ефект. През миналия юли износът за ЕС нарасна с 8 на сто.

В резултат на понижението на износа за ЕС, общият износ през месеца е нараснал с 2 на сто. Това е сериозна промяна, след като от началото на годината отчитаните темпове на ръст на общия износ бяха най-малко 6%, а общото увеличение през първото полугодие бе 11%.

Не разполагаме с подробни данни по страни и стоки, така че не може да се каже дали причината е въвеждането на капиталов контрол в Гърция.

Намалението на износа се усети преди дни и  в конюнктурните данни на НСИ, като индексът на промишленото производство намаля с 0.7 на сто спрямо юни, а годишният ръст се забави до 3.4 на сто.