Дружествата от енергетиката влошават финансовите си резултати, става ясно от справка на МФ за първото тримесечие.

Националната електрическа компания е с печалба от 43 млн. лева, но това е на хартия. Както става ясно от отчета тя се дължи на променения механизъм за компенсиране на зелената добавка, а не на приходи от продажби.По-конкретно, през 2012 г.  отрицателният ефект от по-ниската добавка за зелена енергия се поемаше изцяло от НЕК ЕАД и резултатът беше загуба около 30 млн.лв. През 2013 г. след промяната резултатът е загуба от 12 млн.лв., но също така компанията беше компенсирана за непокрития разход от предходната година с около 29 млн.лв. Освен това като приход е отчетена и неразплатената разполагаемост за студен резерв от ЕСО ЕАД от ТЕЦ Марица изток 1 и ТЕЦ Марица изток 3 в размер на 84 926 хил.лв., поради непризнаването му от ЕСО ЕАД. Ако това се махне, резултатът ще е загуба 42 млн. лв.

В отчета на компанията се посочва, че потреблението на електроенергия в страната е намаляло с 9.9%, а износът – с 32%. Общо закупената енергия е намаляла с 13%, като при покупките на ток по свободни цени понижението е почти двойно.

Печалбата на АЕЦ „Козлодуй“ намалява от 77 млн. лв. на 66 млн. лева, а на Българския енергиен холдинг – от 7.2 млн. лева на 5.2 млн. лева. Приходите на ядрената централа намаляват с 4%.

ТЕЦ „Марица Изток“ 2 излиза на загуба от 15.4 млн. лв. след 12.5 млн. лева печалба. Централата отчита спад на приходите през първото тримесечие с 16%.

При Мини „Марица изток“ 30-процентният спад на приходите е допринесъл за превръщането на печалбата от 28 млн. лева в загуба от 8 млн. лв.

Държавната консолидационна компания излиза на малка загуба от 67 хил. лева през първото тримесечие, след като през миналата година натрупа печалба от 185 млн. лв. Според доклада на дружеството, ако продаде миноритарния дял от „Монтажи“, то ще спечели 15 млн. лева тази година.

Малко по-добро е положението в транспорта, без БДЖ, разбира се.  Летище София отчита печалба от 7.6 млн. лева след печалба от 2.3 млн. лв. през миналата година. На печалба са и пристанищата във Варна и Бургас. Консолидираният отчет на Холдинг БДЖ показва загуба от 16.5 млн. лева, като тя се увеличава спрямо миналата година (15 млн. лв). Дружеството с предстояща приватизация БДЖ Товарни превози намалява загубата си от 6 на 4 млн. лева, обаче намалява и приходите си. При НКЖИ загубата скача от 5.6 на 20.7 млн. лева, като от отчета се вижда, че разликата идва от разходи за амортизация, за електронергия и по-малка държавна субсидия.

РВД е на загуба от 4.9 млн. лева (колкото и миналата година по това време), като в отчета се посочва, че основният трафик е през второто полугодие. Дружеството има целеви резерви от 148 млн. лв.

ГУСВ ЕАД удвоява загубата си до 939 хил. лв. Военните дружества на ТЕРЕМ (с едно изключение) и „Хан Крум“ са губещи. Но поне тотото удвоява печалбата си до 1.38 млн. лева.