Силен ръст на износа за страни извън ЕС, който до голяма степен е свързан с обезценяването на еврото, допринесе за солидното подобряване на външнотърговската позиция на България. През април еврото се възстанови леко, но въпреки това остана с около 20% по-евтино от долара спрямо същия месец на 2014 г.

Износът на България достигна 14.6 млрд. лв.през първите четири месеца и спрямо същия период на 2014 г. се увеличава с 12.8%, а общата стойност на внесените стоки е 16.8 млрд. лв. и се увеличава с 5.2%.

Увеличението се дължи известно ускоряване на износа за ЕС (ръст с 12.9% през април спрямо същия месец на 2014 г.), докато износът за страни извън ЕС се забавя до 12.8% след феноменалния ръст с 47% през март. Вносът от ЕС отбелязва втори пореден месец с висок ръст – с 8.5% спрямо миналия април. НСИ обаче има подробни данни за търговията с ЕС само до март (те вървят с месец закъснение).

Тези данни показват, че се запазва силният ръст на износа за Кипър (с 230%) и Гърция, като експортът за двата най-важни пазари – Германия и Италия, вече расте с повече от 10 на сто.Износ Относително силен ръст има при износа за ЕС (в т.ч. Кипър) на горива (с 45%) и суровини, но като обеми приносът е на машините и други готови изделия.

 Износ и внос с трети страни

През периода януари – април 2015 г. износът на България за трети страни се увеличава с 13.8% спрямо същия период на предходната година и е в размер на 5.4 млрд. лв., a вносът се увеличава с 1.3% и е на стойност 6.2 млрд. лева.

Има сериозни промени на експортните ни пазари, като една от най-значимите, че Сърбия изпреварва Русия. Износът за западната ни съседка се е повишил с 27%, докато износът за Русия спада с повече от 30 на сто. Сърбия вече е на трето място сред страните извън ЕС, отстъпвайки само на Турция и Китай.

След ръст на износа с  21% Турция вече дава 9.3% от общия износ на България. (Само Германия и Италия осигуряват повече възможности за пласмент).

Износът за Китай, който през януари-март растеше със 7% обаче намалява с 0.4% през четирите месеца.

Износът за САЩ също вече е по-голям от този за Русия – 257 млн. лв. спрямо 237 млн. лева, като тази тенденция се оформи още през първото тримесечие.

Силно расте и износът за Украйна – с 54%, което е компенсация на силния спад през миналата година. Скокът на износа е изцяло през април, тъй като през първото тримесечие имаше спад с 12%.

Храните са с най-голям принос за увеличаването на износа за трети страни – ръст с 50% или 188 млн. лева. Следва износът на машини и разни готови изделия.