Лектори – Еврофондове, публични програми и интелигентен растеж

Деница Николова

Деница Николова е заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството. Тя заемаше тази длъжност и от ноември 2014 г. до януари 2017 г. Г-жа Николова има над 20 години професионален опит, голяма част от който е свързан с управление на проекти. Била е още началник-отдел в дирекция "Национален фонд" към Министерството на финансите и главен директор на главна дирекция "Програмиране на регионалното развитие", както и ръководител управляващия орган на оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013 г. Завършила е Университета за национално и световно стопанство в София, специалност "Финанси" със степен магистър по икономика. Има специализация "Управление на европейски структурни фондове".

д-р Десислава Николова

Десислава Николова е главен икономист в Института за пазарна икономика (София, България).
Притежава:
- докторска степен по икономика от Университета за национално и световно стопанство (София, България);
- магистърска степен по икономика, специалност: Международни икономически отношения от Университета за национално и световно стопанство (София, България);
- магистърска степен по икономика от Централноевропейския университет (Будапеща, Унгария).
Нейните професионални интереси и експертни знания са в областта на макроикономиката и финансовия анализ, монетарната политика, валутните кризи, обменните курсове и иконометричното моделиране.
Преди да се присъедини към екипа на ИПИ Десислава Николова е работила като макроикономически анализатор в отдел "Инвестиционно банкиране" на Райфайзенбанк (България), съветник по икономически въпроси и въпроси на Европейския съюз към Британското посолство в София и старши анализатор и редактор към Интернет Секюритис, дъщерна компания на Euromoney (София, България).
Владее английски, испански и португалски.

Кристина Цветанска

Кристина Цветанска е председател на Българската асоциация на консултантите по европейски програми. Тя се присъединява към ЕЛАНА Инвестмънт в края на 2002 г. като ръководител „Финансово-икономически анализи”, а през 2006 г. встъпва в длъжност изпълнителен директор на компанията. Кристина Цветанска е консултант с 12-годишен опит в предприсъединителни програми на ЕС, оперативните програми на ЕС и международни донорски програми. Работила е като експерт „Европейски схеми” в ДФ Земеделие през 2002 г. и има 7-годишен опит като финансист в банковия сектор.

Завършила е физика в СУ „Св. Клименти Охридски” и има втора специалност „Банково дело” в УНСС.

Малина Крумова

Малина Крумова е заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството от май 2017 г., а преди това бе вицепремиер по еврофондовете в служебното правителство.
От 1998 година се занима с управление на проекти и програми.
През 2007 г. постъпва в Министерство на околната среда и водите като експерт в Управляващия орган на ОПОС, а от 2009 г. е директор на дирекцията и ръководител на оперативната програма.
В периода март-май 2013 г. е заместник-министър на околната среда и водите.
От ноември 2014 г. е в Администрацията на Министерски съвет и се занимава с координацията на Европейските структурни и инвестиционни фондове. Участва в групата на високо равнище, сформирана от Европейската Комисия за опростяване на Кохезионната политика.
Завършила е Американския университет, Благоевград със специалност политология и международни отношения.
Притежава магистърска степен от съвместна програма на Университета в Болоня и Университета в Сараево по „Демокрация и човешки права в Югоизточна Европа”.

Дилян Димитров

Дилян Димитров е основател на Eleven Venture Fund, който инвестира в над 200 стартъпа в Централна и Източна Европа след 2012. Фондът е финансиран по Jeremie и е един от успешните примери за прилагане на финансовите инструменти през първия програмен период. Преди това е бил вицепрезидент на Bedminster Capital Management и главен финансов директор в Mercurius Sofia. Завършил е бизнес администрация в СУ „Климент Охридски”.

д-р Евгений Кънев

Евгений Кънев е Доктор по икономика, управляващ съдружник на инвестиционна консултантска компания "Маконис".
Бил е управляващ директор за Европа на американската компания Tello Corporation и директор Корпоративни финанси в KPMG България. В дългогодишната си кариера на инвестиционен консултант е ръководил голям брой проекти за сливания и придобивания, бизнес оценки и финансирания в редица страни от Източна Европа и Ирландия.
Има магистърска степен по бизнес администрация от Illinois State University (USA) и Диплома по финанси и счетоводство на Асоциацията на сертифицираните експерт счетоводители на Великобритания (ACCA). Специализирал е корпоративни финанси във Великобритания, Белгия и Германия.

Евгений Иванов

Евгений Иванов е Генерален мениджър на Евроконсултантс България С.А. АД и Директор на Офис за технологичен трансфер ЕвроТехТранс. Г-н Иванов е магистър по Европейска интеграция от НБУ и Магистър по биохимия и микробиология от Биологическия факултет на СУ Св. Кл. Охридски. Има над 20 г. опит в областта на икономическото и регионалното развитие, инвестициите и малките и средните предприятия. Бил е главен секретар на Агенцията за чуждестранни инвестиции, изпълнителен директор на Български икономически форум, като от 15 г. работи в сферата на подготовката и управлението на проекти с европейско финансиране. От 5 години е директор на Офис за технологичен трансфер ЕвроТехТранс.


д-р Кирил Величков

Кирил Величков е ръководител управление "Европейски проекти и финансови институции" в СИБАНК и мениджър на Центъра за компетенции на КВС Group за европейски финансови инструменти. Бил е независим експерт към ЕК.

Величков има дългогодишен опит по европейски проекти, като е работил в звената за управление на програмите ФАР и „Сократ", Центъра за изследване на демокрацията, Гьоте институт. Би е експерт по редица международни проекти; консултант на български и чуждестранни министерства др. Работил е Югоизточна Европа, Германия и Белгия.

Член е група работна група по европейски програми и други финансирания към Асоциация на Банките в България; Група за Европейски Прогнози и Изследвания към Институт отворено общество; Централно и Източно европейска университетска мрежа; Регионален лидерски форум.

Има опит и като университетски преподавател.

д-р Румен Атанасов

Румен Атанасов е доктор на техническите науки, със специалност промишлена електроника и радиотехника. Той има дългогодишна кариера в Института по електропромишленост "Н. Белопитов", където е ръководител на редица R&D проекти по промишлена електроника, а от 1984-1990 г. е зам.-директор. Автор е на около 60 изобретения, организирал е високотехнологични производства в редица машиностроителни предприятия в България. Председател е на Българската асоциация на електротехниката и електрониката (БАСЕЛ) от 1999 г.