Друг ресурс за проследяване на ефективността на държавните разходи е базата данни на Световната банка Worldwide Governance Indicators, която включва оценка за ефективността на правителството (тук)

Тя поставя България в средната група, при по-добра ефективност на държавните разходи от Румъния, но по-лоша от Гърция или източноевропейски страни като Чехия. Това проучване обаче засяга косвени индикатори, голяма част от които са свързани с бизнес средата като индекса на IHS Global Insight, Доклада за конкурентоспособността на Световния икономически форум и др. Това е композитен индикатор, който – ако използваме терминологията от доклада на ЕК измерва ефикасността на политиките, тоест постигането на по-широки цели. Той не проследява конкретно връзката между публични разходи и ефекта от тях по сектори. Съставните индикатори, каквито са повечето класации, в които попада България, обаче силно се влияят от теглата на подиндексите и са доста субективни.

Страници: 1 2 3