Тренд (1121) Коментар на последните икономически данни и индикатори

Излишъкът по консолидирания бюджет за първите четири месеца е 1 601,4 млн. лв. (1,6% от прогнозния БВП), показват предварителни данни на МФ. Това е значително понижение спрямо същия период на предходната година, когато излишъкът бе 2.35 млрд. лева или 2,6 % от БВП. За това играе роля ефектът от еврофондовете, по които ЕК възстанови средства в…

Чети нататък

Равнището на заетост на трудоспособното население на възраст 20-64 години у нас е увеличено през миналата година в сравнение с 2015 г. Но почти половината от хората в предпенсионна възраст не работят. Това  показва анализ на Евростат за заетостта на населението в ЕС през 2016 г. Коефициентът на заетост у нас е достигнал 67,7 на…

Чети нататък

Българските семейства разчитат основно на доходи от заплати и пенсии и почти всеки има телевизор. Над 8% имат второ жилище, а 4% живеят под наем. Това показва годишната статистика на НСИ за 2015 г. През 2016 г. годишният общ доход средно на лице от домакинство е 5 167 лв. и нараства с 4.3% спрямо 2015…

Чети нататък