В: Тренд

Коментар на последните икономически данни и индикатори

01
май

Ръстът на петрола и доходите поддържа бюджетния излишък

МФ

Излишъкът по консолидирания бюджет за първите четири месеца е 1 601,4 млн. лв. (1,6% от прогнозния БВП),…

26
апр.

Половината в предпенсионна възраст не работят

Равнището на заетост на трудоспособното население на възраст 20-64 години у нас е увеличено през миналата…

18
апр.

Българските семейства разчитат на заплата и тв забава

тв

Българските семейства разчитат основно на доходи от заплати и пенсии и почти всеки има телевизор. Над…