България (1089) Новини за българската икономика – действащи лица, тенденции, движещи фактори

През седмицата НСИ публикува експресните оценки за БВП, които показват, че през третото тримесечие икономиката е нараснала с 3.9% на годишна база, темпът, който тя поддържа стабилно през последните тримесечия. Ръстът на Брутната добавена стойност според тези предварителни оценки леко се е забавил, но това се компенсира от корективите (главно ДДС и услуги на финансови…

Чети нататък

България вече е нетен кредитор на останалия свят, посочват икономистите на Уникредит Булбанк, които анализират способността на икономиката да привлича чуждестранни парични потоци и разгледаме влиянието на този феномен върху външния дълг на страната. За целта те разглеждат т.нар. „разширен основен баланс“, който обобщава всички устойчиви парични потоци към дадена икономика. Неговото пресмятане има за…

Чети нататък

За първи път българското правителство ще получава доход от своите кредитори за привилегията те да притежават български ДЦК. До тази ситуация се стигна след като бе постигната отрицателна доходност на първичен пазар на ДЦК. По-конкретно на аукцион за 4-годишни ДЦК в понеделник беше постигната за първи път отрицателна среднопретеглена годишна доходност, която възлезе на -0,19…

Чети нататък