България (1094) Новини за българската икономика – действащи лица, тенденции, движещи фактори

Повече от една трета от населението на страната (38%), която населява две трети от нейната територия, произвежда само 14% от продукцията. Това показва анализ на Института за пазарна икономика, който за първи път изследва регионалните неравенства на общинско ниво. Като „икономически центрове” анализът на ИПИ определя водещите в икономическо отношение общини (ядра) в страната и…

Чети нататък

Българският финансов министър Владислав Горанов неочаквано обяви дата за кандидатстване на страната за приемане във Валутния механизъм ІІ (ERM ІІ), с което се слага началото на вероятно дългия път към еврото. България ще кандидатства през юни, след като бъде публикуван конвергентният доклад на ЕК (очакван през май).* От думите на финансовия министър пред журналисти, отразяващи…

Чети нататък

Бюджетът приключва 2017 г. с излишък от 798,6 млн. лв. или 0,8 % от БВП и с увеличение на приходите, което значително изпреварва прогнозите. Макар и предварителни, данните сочат ръст на приходите от данъци и осигуровки с 8.6%. Това, което е наистина интересно е, че само няколко дни преди да обяви тези числа, МФ е публикува актуализираната…

Чети нататък