Eвропроекти надуха спестяванията в банките

булбанк

Строителството е най-спестяващият отрасъл, показват изчисления на база данните на БНБ за депозитите и кредитите по размер и по сектори. Нараства концентрацията на спестявания при предприятията.
Предприятията са спестили 2.9 млрд. лева през миналата година, а домакинствата добавят 3.3 млрд. лева към депозитите си.
Интересното е, че докато при предприятията има ръст на броя сметки, при домакинствата е обратното. За една година сметките са намалели със 647 хиляди, но наличностите по тях нарастват. Една от причините може да е изплащането на влогове от КТБ и довнасяне на сумите към съществуващи сметки в други банки. Но това едва ли е масово предвид тавана на гаранцията.

Най-много са нараснали спестяванията на сектор Търговия – с 885 млн. лв. или с 21 на сто. С 5.2 млрд. лева това е секторът с най-големи наличности по влогове. Следва строителството, където ръстът на депозитите е с 675 млн. лева или с 39%. Този ръст е натрупан в края на годината, което навежда на мисълта, че увеличението е свързано с разплащанията по европроекти. Административни дейности – друг отрасъл, който печели доста поръчки от еврофондове, е увеличил спестяванията си с 54%.

депозити

При кредитите отново се отличава строителството, чиито заеми са намалели с 374 млн. лева. Най-големият кредитополучател – търговията (9.3 млрд. лева експозиция към 31 декември) има малък ръст от 0.5%. А заемите за промишлеността спадат с 3.4%.
Общо заемите намаляват със 730 млн. лева, което се дължи основно на предприятията (-1.6%), докато заемите за населението намаляват с 1.3%.

Интересна е и динамиката на кредити и депозити по размер, най-вече заради нивата на концентрация.

Повече от две трети от ръста на депозитите на фирми идва от депозити на стойност над 1 млн. лева. Тези сметки са нараснали с над 2 млрд. лева през миналата година, като само последното тримесечие е добавило 1.04 млрд. лева по тях. Така в 2568 депозита на стойност над 1 млн. лева (това е броят на сметките, по-вероятно е едно предприятие да има повече от една голяма сметка) се пазят почти 10 милиарда лева или 54% от всички средства по фирмени сметки са в голям размер. Преди една година това ниво на концентрация е било по-скромно (51%).

При депозитите на граждани тези процеси не са така изразени. Депозитните милионери наистина се увеличават и вече има 680 сметки над стойност над 1 милион лева (+65 спрямо декември 2014 г.). Парите по тези сметки са нараснали с 208 млн. лева до 1.68 млрд. лева. Но най-голямото увеличение – с 643 млн. лева , до 6.5 млрд. лева е в диапазона от 50 до 100 хил. лева.
Стремежът да се разхвърлят влогове до размера на гаранцията е водещ. Спестяванията в сметки над 200 хил. лева са под 10% от всички депозити на домакинства и те са нараснали с 422 млн. лева през 2015.

Намалението при кредитите на предприятия почти изцяло се дължи на заемите над 1 млн. лева, които се понижават с 478 млн. лева за една година, докато по-малките заеми намаляват с 10 млн. лева през миналата година. При заемите на населението също има отчетлива разлика, но в обратната пропорция. Докато кредитите на стойност до 25 хил. лева намаляват с 303 млн. лева, заемите над тази стойност растат с 61 млн. лева. Това се обяснява със спада на потребителските кредити и интереса към ипотечните.