ЕCON101 (1121) За какво спорят икономистите – за лихвите, заетостта, парите, растежа…

Сериозните темпове на ръст на заплатите отново изпреварват производителността на труда България, като инвестиционна дестинация, бе известна с няколко прости предимства – членство в ЕС, стабилна валута, ниски данъци и ниска цена на труда. Ролята на евтиния труд обаче постепенно започва да отслабва и прекомерното осланяне на това носи рискове. През 2015 г. средната заплата…

Чети нататък

Как един от най-използваните методи за оценка – дисконтираните парични потоци работи в условията на близки до нулата лихви. Това е въпрос, който има много по-голямо значение, отколкото изглежда на пръв поглед. Идеята на метода е да определи сегашната стойност, като за целта очакваната възвращаемост (безрискова лихва+надбавка) служи като дисконтов фактор (намалява стойността на бъдещите…

Чети нататък

Тазгодишните носители на Нобеловата премия за икономика са британецът Оливър Харт и финландецът Бенгт Холмстрьом, съобщиха от шведската Кралска академия на науките. Двамата печелят престижната награда за работата си по теория за договорите. Според Нобеловия комитет, теоретичните инструменти, създадени от Харт и Холмстрьом са ценни за разбирането на ежедневните договори и институции, както и за…

Чети нататък