Надхитрени от случайността

Сякаш съществуват две планети – едната, на която живеем наистина и още една – много по-детерминистична, на която си мислим, че живеем, пише Насим Никълъс Талеб.
fooled
Предговор
Да вземем познанието не така насериозно

Сякаш съществуват две планети – едната, на която живеем наистина и още една – много по-детерминистична, на която си мислим, че живеем.
След първото издание се замислих* над две области: механизмите, чрез които мозъкът ни възприема света като по-малко случаен, отколкото е; „дивата” несигурност (необичайните събития обясняват все повече от света около нас, но си остават толкова далеч от човешката интуиция, колкото са били и за предците ни). Цялата публикация „Надхитрени от случайността“

Ирационалният изблик


Когато на 5.12.1996 г.  Алън Грийнспан използва израза irrational exuberance, за да опише поведението на инвеститорите в една иначе спокойна реч, светът се фиксира върху тези думи и пазарите падат – с цели 4%, що се отнася до DAX и FTSE 100. И до днес инвеститорите помнят това. Цялата публикация „Ирационалният изблик“