България (1093) Новини за българската икономика – действащи лица, тенденции, движещи фактори

На 15 декември ЕС проведе среща на високо равнище в разширен формат, посветена на бъдещото на Икономическия и валутен съюз. Поради важността на обсъжданите теми, на нея бяха поканени не само всички 25 страни, подписали фискалния пакт, но и Хърватска и Чехия, които са извън него. Преди няколко месеца се очакваше на тази среща България…

Чети нататък

Около 100 000 лица трябва да приложат изискането на очаквания нов закон за мерките срещу изпиране на пари и да декларират действителния си собственик в Агенцията по вписвания. Проектозаконът, който очаква окончателно приемане в пленарна зала, бе една от темите на форума Актуални правни проблеми, проведен на 5 и 6 декември и организиран от economix.bg.…

Чети нататък

От август насам завръщането на емигрантите в България е често коментирана тема в медиите и на различни бизнес събития. Затова решихме да проверим дали наистина има ясна тенденция към завръщане и на какви данни почива това твърдение. Подобни теми са изцяло в областта на статистиката, тъй като личните впечатления не формират значима тенденция. Но нито…

Чети нататък