Към момента няма банка, която да държи повече от 22.67% от парите на държавните дружества и предприятия, съобщи на пресконференция вицепремиерът Даниела Бобева.

„Към март нетната експозиция в една-единствена банка е била 47.05%, а сега 22.5 процента. Няма банка с по-голяма експозиция от 22.5 процента“, заяви тя, цитирана от БНР и други медии. Данните на Министерство на икономиката показват, че към 30 ноември все още е имало значителна концентрация при повечето енергийни дружества. Основната част от парите на БЕХ са отишли в Българската банка за развитие, като това вероятно е остатък към тази дата на сумата от облигационния заем, емитиран месец по-рано. От думите на Бобева не става ясно как за толкова кратко време са прехвърлени средствата.

234 държавни предприятия трябваше до 8 декември да сведат до 25 % нетната си експозиция, концентрирана в една банка. Към 30 ноември над 76% от тях са приели или са в процес на приключване на вътрешни правила за целта. Но големите енергийни предприятия все още са държали парите си в Корпоративна ТБ.

Дългосрочните договори с банките са попречили да се изпълни постановлението по-рано, каза още вицепремиерът.

Справка към 30 ноември за държавните дружества с балансова стойност на паричните срества над 3 000 000 лева и нетна експозиция към една банка над 25 на сто (МИЕ)
1 „БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ“ ЕАД, гр. София
ББР АД 88.92%
1.1. АЕЦ Козлодуй ЕАД, гр. Козлодуй
КТБ АД 53.49%
1.2. „Национална електрическа компания“ ЕАД, гр. София
КТБ АД 40.26%
1.2.1. „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, гр. София
КТБ АД 98.82%
1.3. „Булгартрансгаз“ ЕАД, гр. София
КТБ АД 96.48%
1.4. „Булгаргаз“ ЕАД, гр. София
КТБ АД 98.52%
2 „ЕЛ БИ БУЛГАРИКУМ“ ЕАД, гр. София
ЦКБ АД 98.57%