Economix

В средата на юни правителството обяви акция за ограничаване на бюрокрацията, а по-късно премиерът Бойко Борисов настоя да му бъде докладвано колко хартия може да се спести. Той възложи на министрите до три дни да са готови с информация за предоставяните от техните ведомства услуги и изискваните за това документи. Целта е да се спре…

Read more

Ефектът от европейските проекти, обвързването им с другите публични програми и ролята на финансовите инструменти бяха акцент на конференцията на тема „Еврофондове, публични програми и интелигентен растеж“, организирана от economix.bg, с подкрепата на Асоциацията на индустриалния капитал в България. Участниците дискутираха и възможностите за опростяване на процедурите и оценяването на проектите. Саниране на еднофамилни жилищни…

Read more