промишленост

Силен финал на 2016 г.

Износът на стоки през 2016 г. отбелязва ръст, въпреки ниските цени на петрола и зърното, показаха данни на НСИ. През 2016 г. от България са изнесени стоки общо на стойност 46 млрд. лв. и спрямо 2015 г. износът се увеличава с 2.6%. Само през декември има скок на експорта с 15.1% на годишна база. Вносът през миналата година е намалял с 1.1% (ръст с 6.9% през декември).

Въпреки че годишният ръст не е голям (виж графиката) той идва след трудно начало и като цяло неблагоприятна конюнктура на редица пазари. Заслугата е на износа за ЕС, който се увеличава със 7.2% през годината и с 12.5% само през последния месец. Макар данните за ЕС за декември да не са налични, което затруднява един подробен анализ, могат да се направят следните изводи:

– Налице е положителна промяна в структурата на износа, дори ако се вземе едно едро групиране по SITC. Износът на готови изделия (данни до ноември) нараства най-много – с 15.7%, следван от износа на храни – 10.2% увеличение спрямо същия период на 2015 г. Износът на петрол и горива намалява с 16.2%, което е положителна новина, тъй като става дума и за реекспорт, а и заради лесното обяснение с цените, докато износът на други суровини се свива с 8.1%.

– През декември, когато имаме данни само за страните извън ЕС, отново имаме най-силен ръст на износа на готови издения – с 33%;

– Ръстът се случва въпреки наличието на фактори, които предполагат спад на изнесените стоки. През 2016 г. имаше понижение на средногодишните цени на петрола – със 17% в евро, зърното – до 22% в евро, медта – 11% в евро, въпреки повишението в края на годината и т.н. Неблагоприятно повлияха и колебанията на валути като турската лира.

Налице e и положителна динамика при износа на услуги (главно софтуерни услуги и приток на валута по линия на туризма), в резултат на което българската икономика става по-отворена към света и все по-малка част от БВП зависи от вътрешния пазар (Очаквайте по-подробни изчисления за последното).

Освен това НСИ обяви данни за промишлеността, които показват доста силен финал годината. През декември производството е нараснала с 6.9% на годишна база. Този ръст се дължи на производството на машини и оборудване, метални изделия, пластмаси и химически продукти, както и електроника – все сектори, които работят основно за износ.

Този ръст обаче се възпрепятства все повече поради недостига на квалифициран персонал, показват конюнктурните анкети на НСИ.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *