Доходността на десетгодишните държавни ценни книжа (ДЦК) на Холандия падна до най-ниско ниво от 500 години, тоест от 1517 г. и достига 1% годишно. Данните са на анализаторите от Bank of America Merrill Lynch, на което се позовава Business Insider.
Историческата справка включва редица страни от Европа и показва подобни исторически рекорди и за други страни. Например, доходността по десетгодишните облигации на Франция достигна 0.62% годишно – най-ниско ниво от 1746 г., тоест почти за 270 години. Аналогичният показател за книжата на Испания достигна най-ниско ниво от 1821 г. (под 2% годишно), за облигациите на Италия- от 1807 г. (около 2%). Не толкова отдавна – през 2012 г., 10-годишните книжа на Испания бяха над 7%, всявайки голям смут в еврозоната, а сега са по-скъпи от американските (доходността е обратно пропорционална на цената).
Германските ДЦК също са близо до исторически минимум въпреки агресивната смяна на дефлация и хиперинфлация в паричната история на страната.
За сравнение доходността на десетгодишните облигации на САЩ през юли 2012 г. падна до 1.45% годишно – най-ниско ниво от 1790 г. Сега американските 10-годишни ДЦК са на 2.11 на сто.

Но не за всички трендът е низходящ. Гръцките 10-годишни ДЦК се търгуват на 9.437% доходност днес – понижение спрямо 10.07% преди обявяването на споразумение в рамките на Еврогрупата. Но само преди три месеца тази доходност бе 7.46 на сто.

Руските облигации обаче се търгуват с доходност от 7.6% за книжата с падеж 2018 г. – повишение с 0.2 процентни пункта в резултат на понижението на рейтинга от Moody’s до ниво, определяно като „боклук” – Ba1 с отрицателна перспектива. Показателно е, че по-дългосрочните книжа с падеж 2043 г. са с по-ниска доходност – 6,9% годишно.

Българските 10-годишни ДЦК, които бяха на 2.65% при обявяването на средносрочната програма за емисия на дълг от 8 млрд. евро, вече понижиха доходността си до 2.486% – няма емпирични доказателства в подкрепа на тезата, че обсъждането на новия дълг плаши пазарите.
Цената на книжата с падеж 2014 г., емитирани от правителството на Пламен Орешарски, се повиши до 105.5% от номинала, показват данни на борсата в Люксембург.

Повишението на цените на държавния дълг в ЕС до голяма степен е предизвикано от политиката на евтини пари на ЕЦБ и сравнително слабото търсене на кредит.