ЧЕЗ

Отворени въпроси по отношение на сделката за ЧЕЗ

Сагата с продажбата на българските активи на ЧЕЗ достигна (не)очакван финал – българското правителство реши да се включи и да легитимира сделка, която не е договорило. Оправданието за този странен ход са съмнения в качествата на купувача и внезапното откритие за пропуски в законодателството.

Българското правителство необичайно бързо взе решение за участие на държавата в сделката. Това решение бе обявено на среща на премиера Бойко Борисов и кандидат-купувача Гинка Върбакова на 1 март. То последва след изтеклата в медиите информация за участие на български банки и офшорки в сделката.
Решението не е оформено официално, не е обсъждано от правителството на редовното му заседание предишния ден, нито по друг начин, известен на публиката. Не е съгласувано с парламента, който следва да вземе решение за ангажиране на публичен ресурс*. Не е известно дали правителството ще стане съдружник на „Инерком“ в консорциум за придобиване на активите на ЧЕЗ (това би изисквало нов договор с чешката компания) или ще придобие дял от купувача „Инерком България“. Не е известно дали при положение, че правителството се интересува само от две от общо седемте дружества в пакета, ще се освободи от участие в останалите активи.

Устното решение на част от Министерския съвет последва след емоционални изказвания на премиера Бойко Борисов, който първоначално отхвърли идеята на БСП за ренационализация на ЧЕЗ и заподозря заговор от страна на „гадове“ за сваляне на правителството. Драматичен обрат в позицията си направи и председателят на енергийната комисия Делян Добрев, чието изказване за „Гинка от Пазарджик“ от 23 февруари зададе тон за съмненията в сделката. Но на 4 март той заяви „Оказа се, че сделката за ЧРЗ не е фалшива новина“. Междувременно стана ясно, че правителството е било информирано от ДАНС и ДАР за хода на сделката, а информацията, която то е получило от чешкото правителство и която се появи в „Капитал“, може би не съдържа окончателните параметри на сделката (А ако ги съдържа, то ЧЕЗ е договорило спорна сделка – виж по-нататък).

Въпреки опита на правителството да приключи въпроса или по-скоро точно заради него, правителството дължи отговори на редица въпроси преди да се опита да спаси сделката между ЧЕЗ и „Инерком“.
– Защо държавата влиза на етап от сделката, при който не може да влияе върху договорените параметри, включително цената, която се смята за завишена?
– Кога точно е взето решение за участие на българската държава в сделката? Ако българското правителство е било информирано с четири доклада от ДАНС за потенциалните кандидати, защо не е оценен навреме рискът от включване на кандидат, който няма капацитета да финансира със собствени средства и да управлява толкова голям бизнес?
– Каква е връзката между довеждането до фалит на „Фючър Енерджи“ – първоначално определеният купувач на ЧЕЗ (заедно с индийската India Power Corporation – единствения стратегически инвеститор, ако не се брои Energo Pro), и сделката за ЧЕЗ? Кои ключови доставчици на дружеството прекратиха договорите с „Фючър Енерджи“?**
– Ако решението за включване на държавата в сделката е мотивирано от съмнения в способността на купувача „Инерком“ да осигури финансиране на сделката, защо държавата иска да спаси този договор?
– Ако решението за включване на държавата в сделката е мотивирано от съмнения в способността на „Инерком“ да управлява дружеството, защо вместо това не се извършат съответните промени в закона за енергетиката, както съветва проф. Валери Димитров? Не беше ли възможно тези цели да се постигнат чрез регулаторите, на първо място КЕВР и КЗК. Не са ли достатъчни разпоредбите на Закона за енергетиката, за да гарантират сигурността на енергийните доставки и разумни цени?
– Получавало ли е информация за извършените проверки от страна на БНБ за финансиране на „Инерком“ от български банки? Как това отговаря на законовите изисквания за банкова тайна и забраната за инструктиране на БНБ?
– Съобразена ли е сделката с Третия енергиен пакет?
– Възможно ли е да се приложи „законът Пеевски“ за офшорките и ако не е, какъв е смисълът от такъв закон?
– Защо не бе гласуван новият Закон за мерките срещу изпиране на пари, който дава възможност на ДАНС да изисква комплексна проверка и дори да спира сделки?
– Сезирана ли е Европейската комисия за разрешаване на държавна помощ?
– Извършен ли е правен анализ за ефекта на включването на държавата в сделката върху делото, което ЧЕЗ води срещу България. Обсъждано ли е решението за включване на държавата като инвеститор с адвокатите, представляващи България пред Международния център за уреждане на инвестиционни спорове?

„Инерком“ също дължи отговори. Сред тях са:
– Има ли договорено финансиране или тепърва ще се търси такова?
– Възможно ли е договаряното финансиране от български банки да е за други компании от групата, които през последната година изградиха финансов капацитет чрез обществени поръчки?
– Водени ли са разговори с ЕБВР и има ли индикации за предсрочно погасяване на заема, ако държавата не влезе като инвеститор?
– С какви пари ще се финансира търговото предложение към акционерите на ЧЕЗ Разпределение и ЧЕЗ Електро?
– Имало ли е отказ от финансиране от български институции след сключването на договора на 23 февруари?
– Как да тълкуваме предупреждението на Гинка Върбакова, че проверките (на ДАНС и НАП, наредени от премиера) целят да попречат на инвеститорски интерес? Това заплаха за арбитражно дело ли е?
– Коментирано ли е разпределение на проценти в придобивания бизнес с премиера Бойко Борисов?

Този скандал безспорно засяга и ЧЕЗ – публична компания с 63% държавен дял. Чешката компания и правителство дължат отговори на въпроси, които предполагат сериозен репутационен риск. CEZ не е информирала официално за параметрите на договора, а само за постигнато споразумение (виж тук). Посочва се единствено, че цената е по-висока от независимата оценка и че сделката няма да отмени делото пред съда във Вашингтон. Надяваме се в близките дни чешката компания да разясни:

– Окончателен или предварителен е подписаният договор? Какъв е срокът за плащане на цената?
– Отговаря ли на истината твърдението на „Инерком“, че финансирането на сделката се осигурява от международна банка, а не от български банки?
– Ако предоставените от чешкото финансово министерство и публикувани в българската преса документи за финансирането са верни, това означава ли, че ЧЕЗ е приела сделка, чийто източник на финансиране включва офшорни капитали. Проучван ли е произходът на средствата на съфинансиращите компании, което е изискване по директива на ЕС.
– Какви документи, гарантиращи финансирането на сделката са били представени, предвид факта, че Уникредит Булбанк упорито отрича да е предоставяла друго освен банкова гаранция, а ПИБ изобщо отрича участие. Защо на борда на ЧЕЗ е предоставена информация за поет ангажимент от ББР за рефинансиране на заема от ЕБВР, след като ББР отрича да е отговаряла друго, освен че по принцип е склонна да разгледа въпроса. Заблуден ли е бил бордът на ЧЕЗ и от кого?
– Защо на сайта на компанията и на сайта на фондовата борса не е публикувана информация за цената на сделката, която е важна за защитата на инвеститорите в чешката компания, по смисъла на закона за деловата активност на капиталовия пазар. Информирана ли е Чешката Народна банка за причината за задържане на информацията?
– Защо в договора, сключен от „Инерком“, фигурира клауза за непрехвърляне на акциите от купувача, както твърди Гинка Върбакова, и защо е необходимо това на ЧЕЗ? Тази клауза ще важи ли след окончателното плащане по сделката?
– Съдържат ли се клаузи, свързани с делото пред съда във Вашингтон.

* Решението за участие на държавата може да стане единствено с подписа на икономическия министър Емил Караниколов, ако бъде извършено чрез ДКК, както очакваме.
** Заради прекратяването на договорите „Фючър Енерджи“ поиска да бъде отстранено от пазара на ток и прехвърли договорите със свои клиенти към други предприятия и адвокатска кантора. Последва светкавична реакция на кредитора Уникредит Булбанк на 13 декември, по чието искане на 14 декември е назначен временен синдик на „Фючър Енерджи“ (това не е обявяване в неплатежоспособност, а обезпечителна мярка, която засяга управлението на длъжника). Седмица по-късно „Инерком“ получи ексклузивитет в преговорите за активите на ЧЕЗ в България.

АКТУАЛИЗАЦИЯ на 8 март:

стана ясно, че срокът за плащане е 9 месеца. В Чехия се появиха спекулации, че при провал на преговорите с „Инерком“ ще започнат преговори с втория в класирането – India Power.

Според авторитетния чешки вестник Хосподаржске новини в договора с „Инерком“ има клауза, която изисква от дружеството купувач да окаже съдействие по делото срещу България в Международния център за уреждане на инвестиционни спорове. Това прави влизането на българската държава като съдружник на „Инерком“ практически немислимо.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *