През последните години неведнъж е ставало дума за дългосрочната (секуларна) стагнация или, по-меко казано, за бавното възстановяване на световната икономика от кризата. Съществуват три главни причини за този феномен – забавянето на иновациите, слабото търсене, което се дължи на повишената предпазливост на домакинствата и бизнеса, и в частност на нежелание за инвестиции и не на последно място – високите нива на дълг преди кризата, които карат бизнеса да използва свободните пари, за да връща заеми, а не да инвестира. Но защо тези, които разполагат с огромни запаси от кеш, не инвестират, а правят обратни изкупувания на акции?

Има още няколко възможни причини и най-очевидната са повишените регулации. В САЩ републиканците обикновено посочват здравната реформа, повишенията на минималната заплата, финансовите регулации, които направиха банките по-предпазливи, както и засилването на екологичните стандарти.

В Европа регулациите винаги са били по-строги, а финансовата криза въведе допълнителни изисквания към банките.

Скорошно проучване на икономика Джеймс Бесън откри, че регулациите ограничават достъпа на нови компании до пазара, което увеличава печалбите на утвърдените фирми, като намалява растежа на икономиката.

Два примера са най-често цитирани – увеличаването на изискванията за професионално лицензиране и ограниченията за строителство в градовете. Последното е особено важно на фона на последното изследване на EIG, което установи, че новосъздадените бизнеси – от типа на ресторанти, магазини и пр. по време на последното възстановяване от криза в САЩ са предимно в големи окръзи, което увеличава проблема с възможностите за строителство (да не говорим за наличната земя в такива градове). В същото време преобладават затворените бизнеси, отколкото новосъздадените.

А преди няколко месеца The Economist изчисли, че  29% от професиите в САЩ, вклчюлително на фризьори и медизински работници, изискват някаква форма на лицензи спрямо 5% през 50-те години.

Но друго проучване на икономистите Натан Голдшлак и Александър Табарок откри, че все пак на федерално ниво в САЩ, регулациите имат малка роля за забавянето на икономиката.

Да не забравяме, че периодът на най-бърз ръст на производителността на американската икономика е периодът след като Новият курс въвежда редица нови регулации. Част от тях бяха премахнати през 70-те и 80-те години на миналия век и този период на дерегулация в редица отрасли – от финансите до авиотранспорта и телекомуникациите, съвпадна със забавянето на производителността и на увеличението на заплатите. Това предполага по-сложна зависимост и е вероятно регулациите да не са основната причина за забавянето на икономиката.

Един свързан с регулациите въпрос е отслабването на антитръстовото законодателство, което доведе до увеличаване на концентрацията. Миналата година бе рекордна за сливанията и придобиванията, за което повлия е особеното положение на финансовите пазари. Концентрацията на свой ред спомогна за силния ръст на корпоративните печалби, които като дял от брутния национален доход достигнаха нива, невиждани от 60-те години.

Мнозина икономисти (например, Филип Лонгман) обясняват тази консолидаия с дерегулацията, включително в жп транспорта и авиокомпаниите.

На този фон изпъква едно от по-непопулярните обяснения за забавянето на растежа и инвестициите през последните десетилетия. Дава го нобелистът Едмънд Фелпс, според когото Америка е започнала да цени сигурността повече от иновациите и печалбите. Това води до увеличен държавен контрол над икономиката и програми, които правят ежедневието по-комфортно и карат американците да избягват риска.